11/5/09

ΕΣΥΕ - Βιομηχανική παραγωγή

Μείωση κατά 5,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης της Βιομηχανικής Παραγωγής το Μάρτιο 2009 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2008, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ)... Η μείωση αυτή οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της Βιομηχανίας, ως εξής:

- Ο δείκτης παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών παρουσίασε μείωση κατά 11,2%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής τροφίμων, ξύλου και φελλού, μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, βασικών μετάλλων και μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.

- Ο δείκτης παροχής νερού παρουσίασε μείωση κατά 2,3%

- Ο δείκτης παραγωγής ορυχείων-λατομείων παρουσίασε αύξηση κατά 10,6% και

- ο δείκτης παραγωγής ηλεκτρισμού παρουσίασε αύξηση κατά 14,6%.