8/5/09

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ LAMBO?

Μπορείτε να καταλάβετε χωρίς να δείτε περισσότερα ποιά είναι η Κυρία στη Lamborghini?... Αν όχι δείτε τις υπόλοιπες φωτό..

Kim Kardashian

Lamborghini

Και μερικές στιγμές της Κίμ from the back side!!!!!