30/6/09

ΕΣΥΕ-Μειώθηκε 14,2% ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, τον Απρίλιο του 2009.

Μείωση 14,2% κατέγραψε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων τον Απρίλιο του 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2008... Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), η πτώση κατά 14,2% του τζίρου στο λιανικό εμπόριο, οφείλεται στη μείωση του δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων πώλησης καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 42,1%, από τη μείωση του δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων ειδών διατροφής κατά 5% και από τη μείωση του δείκτη της κατηγορίας λοιπών καταστημάτων κατά 13,9%.

Επίσης, ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων, υποχώρησε κατά 15% τον Απρίλιο του 2009 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2008, εξαιτίας της μείωσης του δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων πώλησης καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 31,1%, της μείωσης του δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων ειδών διατροφής κατά 8,3% και της πτώσης του δείκτη της κατηγορίας λοιπών καταστημάτων κατά 16%.

Η υποχώρηση κατά 15% του όγκου των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο προήλθε από τη μείωση του δείκτη όγκου των καταστημάτων βιβλίων - χαρτικών ειδών και λοιπών ειδών κατά 24,8%, τη μείωση του δείκτη όγκου των καταστημάτων επίπλων - ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού κατά 20,6%, τη μείωση του δείκτη όγκου των πολυκαταστημάτων κατά 11,2% και του δείκτη όγκου των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων κατά 8,9%.

Ο γενικός δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων τον Απρίλιο του 2009 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2009, παρουσίασε αύξηση κατά 10,3%.

Στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2009, ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο υποχώρησε κατά 14,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του τετραμήνου Ιανουαρίου - Απριλίου 2008, ενώ ο δείκτης κύκλου εργασιών κατά την αντίστοιχη χρονική σύγκριση μειώθηκε κατά 13,7%.