30/6/09

ΤτΕ-Επιβράδυνση της χρηματοδότησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Περαιτέρω επιβράδυνση παρουσίασε το Μάιο ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης σε σύγκριση με πέρυσι και διαμορφώθηκε σε 8,8%, από 10,2% τον Απρίλιο του 2009 και 15,9% το Δεκέμβριο του 2008. Παράλληλα, επιβράδυνση παρατηρήθηκε και στην πιστωτική επέκταση τόσο προς τις εγχώριες επιχειρήσεις όσο και προς τα εγχώρια νοικοκυριά. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος για την αύξηση της πιστωτικής επέκτασης αναθεωρήθηκε προς τα κάτω και συγκεκριμένα στο 5% με 6% από 10% που ήταν αρχικώς... Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η καθαρή ροή χρηματοδότησης από τις τράπεζες προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά , διαμορφώθηκε τον Μάιο στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους. Πιο αναλυτικά, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις εγχώριες επιχειρήσεις διαμορφώθηκε το Μάιο του 2009 σε 765 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 10,2% από 11,8% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008: 18,7%).

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ επιταχύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς τους κλάδους του «ηλεκτρισμού-φωταερίου-ύδρευσης» και των «επικοινωνιών, μεταφορών πλην ναυτιλίας» ενώ επιβραδύνθηκε ή παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στους υπόλοιπους κλάδους. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι σημαντική επιβράδυνση παρουσίασε ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τη βιομηχανία (Μάιος 2009: 5,9% ,Απρίλιος 2009: 9,0%, Δεκέμβριος 2008: 15,8%) και το εμπόριο (Μάιος 2009: 14,0%, Απρίλιος 2009: 16,5%, Δεκέμβριος 2008:19,5%), που αποτελούν τους σημαντικότερους από πλευράς τραπεζικής χρηματοδότησης κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οσον αφορά στην χρηματοδότηση των νοικοκυριών η καθαρή ροή στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε τον Μάιο σε 338 εκατ. ευρώ. Ωστόσο ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 7,3%, έναντι 8,4% τον Απρίλιο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 12,8%).

Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 186 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2009 και o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση (Μάιος 2009: 6,9%, Απρίλιος 2009: 7,8%, Δεκέμβριος 2008: 11,5%). Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή αύξηση κατά 109 εκατ. ευρώ ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 8,4%, έναντι 9,8% τον Απρίλιο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 16,0%).

Τέλος, τα "λοιπά" δάνεια προς τα νοικοκυριά παρουσίασαν καθαρή θετική ροή 42 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2009, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε σε 4,7% από 5,7% τον προηγούμενο μήνα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ