30/6/09

ΟΠΑΠ- Στρατηγική συμφωνία με πράκτορες για τις ατομικές συμβάσεις

Στη σύναψη ατομικών συμβάσεων με κάθε πράκτορα προχωρά για πρώτη φορά μετά από πενήντα χρόνια λειτουργίας, το δίκτυο των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Η Γενική Συνέλευση των πρακτόρων υπερψήφισε χθες, με 100 ψήφους υπέρ και 1 κατά, την στρατηγική πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. Χρήστου Χατζηεμμανουήλ για το ζήτημα της διάθεσης νέων προϊόντων της εταιρείας από τα πρακτορεία. Σημειώνεται ότι το δίκτυο των πρακτορείων είναι το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων της χώρας - επτά φορές μεγαλύτερο από το επόμενο...Η σύμβαση κατοχυρώνει τα οικονομικά δικαιώματα των πρακτόρων στην μέχρι σήμερα διοικητική και προσωποπαγή άδειά τους, διασφαλίζοντας έτσι 5.000 οικογένειες και διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας ΟΠΑΠ - πρακτόρων στηριγμένο στην αυστηρή τήρηση των αρχών του σεβασμού του καταναλωτή - παίκτη, του υπεύθυνου στοιχηματισμού και της καταπολέμησης της εξάρτησης, του παιδικού στοιχηματισμού και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Οι όροι του τυποποιημένου κειμένου των ατομικών συμβάσεων έχουν ήδη πάρει την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την υπογραφή των συμβάσεων μπορεί να προχωρήσει ταχύτατα και το έργο της αναμόρφωσης και ανακατασκευής των πρακτορείων με την εφαρμογή της νέας εταιρικής εικόνας της ΟΠΑΠ Α.Ε., έργο το οποίο ήδη ολοκληρώνεται στην Κύπρο.

Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και πρακτόρων, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων βασικών προτεραιοτήτων, που η διοίκηση του κ. Χατζηεμμανουήλ είχε θέσει ως κεντρικούς στόχους της όταν ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας. Οι άλλες τρεις προτεραιότητες αφορούσαν στην εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας, στην διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της τεχνολογικής υποδομής και την σταδιακή ανανέωση των παιγνιδιών και στον εξορθολογισμό και τη διαφάνεια της διαδικασίας οικονομικών ενισχύσεων και χορηγιών.