22/4/09

ΣΤΟ 5% ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΑΕΠ


Ανακοινώθηκε πρίν απο λίγο, χωρίς αστερίσκους και παρατηρήσεις απο τη Γιούροστατ, το έλλειμμα για την Ελλάδα, το 2008, στο 5%... Δείτε απο το αγγλικό κείμενο όλην αναφορά για τη χώρα μας.
In 2008 the largest government deficits in percentage of GDP were recorded by Ireland (-7.1%), the United Kingdom (-5.5%), Romania (-5.4%), Greece (-5.0%), Malta (-4.7%), Latvia (-4.0%), Poland (-3.9%), Spain (-3.8%), France (-3.4%), Hungary (-3.4%), Lithuania (-3.2%) and Estonia (-3.0%). Seven Member States registered a government surplus in 2008: Finland (+4.2%), Denmark (+3.6%), Luxembourg (+2.6%), Sweden (+2.5%), Bulgaria (+1.5%), the Netherlands (+1.0%) and Cyprus (+0.9%). In all, five Member States recorded an improved government balance relative to GDP in 2008 compared with 2007, 21 a worsening and one remained unchanged.
At the end of 2008, the lowest ratios of government debt to GDP were recorded in Estonia (4.8%), Romania (13.6%), Bulgaria (14.1%), Luxembourg (14.7%) and Lithuania (15.6%). Nine Member States had government debt ratios higher than 60% of GDP in 2008: Italy (105.8%), Greece (97.6%), Belgium (89.6%), Hungary (73.0%), France (68.0%), Portugal (66.4%), Germany (65.9%), Malta (64.1%) and Austria (62.5%).