23/4/09

ΠΟΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ "ΠΑΡΑ ΘΙΝ ΑΛΟΣ"


Την παραχώρηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης... για τρία χρόνια, αποφάσισαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας.
Το Δημόσιο θα εισπράττει ποσοστό 20% από κάθε ενοικιαστήριο συμβόλαιο που θα υπογράφουν οι δήμοι με ιδιώτες. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται οι ακτογραμμές λιμνών και ποταμών.