23/4/09

ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ...


Και μάλιστα γρήγορους οδηγούς, με "μηχανολογικές" γνώσεις, ιδιαίτερα στα "υδραυλικά" συστήματα!!!!!......