20/4/09

Άρχισε η επιστροφή των εκδρομέων

Από νωρίς το μεσημέρι άρχισε η επιστροφή των εκδρομέων στη Θεσσαλονίκη... Η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη στα διόδια Μαλγάρων, όπου λειτουργούν 6 ταμεία και οι «ουρές», που έχουν δημιουργήσει τα οχήματα, φτάνουν τα 50 μέτρα. Αραιότερη είναι η κίνηση από τη Χαλκιδική προς τη Θεσσαλονίκη.