23/4/09

Μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης

Τις δράσεις του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της κρίσης, παρουσίασε η υπουργός Φάνη Πάλλη Πετραλιά. Η κα Πετραλιά υπογράμμισε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στην κατεύθυνση αυτή ανέρχεται στα 3,239 δισ. ευρώ και καλύπτεται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους... Η υπουργός Απασχόλησης τόνισε επίσης ότι τα προγράμματα θα καλύψουν 1.333.000 εργαζόμενους και ανέργους οι οποίοι θα έχουν δυνατότητες κατάρτισης και επανακατάρτισης είτε συμμετοχής σε προγράμματα επιδότησης της εργασίας και στήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως:

- Προστασία για εργαζομένους με μειωμένο χρόνο εργασίας. Πρόκειται για πρόγραμμα που αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε μειωμένο χρόνο εργασίας κάνοντας χρήση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Θα καλύπτει οκτώ χιλιάδες εργαζόμενους με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ οι οποίοι θα έχουν τις αποδοχές που χάνουν εξαιτίας του μειωμένου χρόνου εργασίας.

- Ενίσχυση ευάλωτων τομέων. Πρόκειται κυρίως για τις κατασκευές, τα τεχνικά έργα και τον τουρισμό όπου αναμένονται οι σημαντικότερες συνέπειες της κρίσης. Στις κατασκευές θα δημοπρατηθούν από τον ΟΕΚ 2.692 κατοικίες και θα υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης για επτά χιλιάδες εργαζομένους με προϋπολογισμό 90 εκατομμύρια ευρώ. Στον τουρισμό θα υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης για τρεισήμισι χιλιάδες εργαζομένους, θα ενθαρρυνθούν οι προσλήψεις με τη μέθοδο της μετατροπής του εποχικού επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης που θα δικαιούνται μόνο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες στους μήνες Απρίλιο και Μάιο θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού με πέρυσι. Υπολογίζεται ότι η δράση αυτή αφορά 50.000 θέσεις εργασίας με κόστος 50 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα θα αυξηθούν για φέτος κατά 44% τα δελτία κοινωνικού τουρισμού.

-Για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα διατεθούν 250.000 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν 75.000 εργαζόμενοι.

- Επιδοτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό, δημόσιο τομέα καθώς και στους ΟΤΑ για 60.000 ανέργους με τη μέθοδο της μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν επιχορήγηση ισόποση με τον επίδομα ανεργίας για κάθε πρόσληψη ενώ ο εργαζόμενος θα λαμβάνει το μισθό και θα διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη. Η δράση έχει προϋπολογισμό 309 εκατομμύρια ευρώ.

- Ειδικές δράσεις για τις ασθενέστερες ομάδες. Περιλαμβάνει επιδότηση ενοικίου από τον ΟΕΚ, άτοκα δάνεια για πολύτεκνους ΑμΕΑ και πυρόπληκτους.

- Προγράμματα για την πρόσληψη νέων που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση με δαπάνη 160 εκατομμύρια ευρώ. Επιδότηση για πρόσληψη νέων ανέργων επί 24 μήνες, προγράμματα στήριξης νέων επιστημόνων έως 34 ετών με επιχορήγηση δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ για τον καθένα για ένα έτος.

Ακόμα περιλαμβάνονται δράσεις όπως η κατάρτιση ανέργων στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, η επιδότηση επτά χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, η ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων κ.λ.π.

Η κα Πετραλιά δήλωσε ότι θα υπάρξει νέα ρύθμιση χρεών για το ΙΚΑ και υπογράμμισε ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο για αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις (εβδομάδα μειωμένου χρόνου εργασίας) είναι επαρκές και κατά συνέπεια δεν προβλέπεται νομοθετική παρέμβαση. Επίσης σημείωσε ότι τα σημερινά οικονομικά μεγέθη του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας δεν είναι αρκετά για να καλύψει την αγορά αδιάθετων κατοικιών όπως ισχυρίστηκαν πρόσφατα δημοσιεύματα.