30/6/09

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ-Πρόγραμμα επιβράβευσης με χαμηλότερα επιτόκια για καλοπληρωτές

Μια νέα υπηρεσία προς τις τράπεζες, που θα δώσει σταδιακά τη δυνατότητα να επιβραβεύονται οι συνεπείς πελάτες με καλύτερη τιμολόγηση στα δάνεια και στις κάρτες (με επιτόκια χαμηλότερα από το μέσο όρο της αγοράς), θα προσφέρει από αύριο σε πιλοτική βάση η ‘Τειρεσίας ΑΕ’, όπως ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της εταιρίας Γιάννης Μούργελας, σε μια γενικότερη παρουσίαση των ωφελειών από την χρήση των αρχείων της ‘Τειρεσίας’ για το τραπεζικό σύστημα... Η νέα αυτή υπηρεσία, που θα αφορά τη διάθεση των αποτελεσμάτων της βαθμολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς κάθε υποψήφιου δανειολήπτη, όπως ανακοίνωσε ο κ. Μούργελας, θα έχει ως πηγές τα Αρχεία που διατηρεί σήμερα η εταιρεία Τειρεσίας ΑΕ και συγκεκριμένα τα δεδομένα

-από το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ), την καλούμενη «μαύρη λίστα», στην οποία καταχωρίζονται -μεταξύ άλλων- δεδομένα που αφορούν ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές, και γραμμάτια σε διαταγή, αιτήσεις πτωχεύσεων, αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων, προγράμματα πλειστηριασμών κινητών, καταγγελίες συμβάσεων καρτών, καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων καταναλωτικής πίστης και στεγαστικών δανείων καθώς και διοικητικές κυρώσεις

-από το Σύστημα Υποθηκών/ Προσημειώσεων, στο οποίο καταχωρίζονται δεδομένα για υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες επί ακινήτων, και

-από το Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων, η καλούμενη και «λευκή λίστα», στο οποίο καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν ενήμερες οφειλές και οφειλές σε καθυστέρηση για δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, πιστωτικές κάρτες φυσικών προσώπων, χορηγήσεις προς επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ και εταιρικές κάρτες.

Με βάση τα δεδομένα από τις λίστες αυτές θα γίνεται βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψήφιου δανειολήπτη με μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 600 για τον πλέον συνεπή υποψήφιο δανειολήπτη.

Οι τράπεζες, με την σειρά τους, θα εντάσσουν τη βαθμολογία αυτή στα αντίστοιχα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης και πιστοληπτικής διαβάθμισης που διαθέτουν ήδη σε ανεπτυγμένο επίπεδο, και με βάση και μια σειρά άλλων κριτηρίων, όπως για παράδειγμα το επάγγελμα του πελάτη και το εισόδημά του, θα λαμβάνουν την τελική απόφαση, όχι μόνον για το εάν θα λάβει κάποιος δάνειο ή όχι, αλλά και με ποια τιμολόγηση. Στόχος είναι σταδιακά να γίνει πράξη η εξατομικευμένη τιμολόγηση και στους πελάτες της λιανικής, με επιβράβευση των καλοπληρωτών με χαμηλότερα επιτόκια από τα τρέχοντα στην αγορά. Υπολογίζεται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ξεκινήσει να γίνεται εφικτό σε χρονικό ορίζοντα εξαμήνου μέχρι να αφομοιωθεί η νέα υπηρεσία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από τις τράπεζες

Οι ανακοινώσεις του κ. Μούργελα έγιναν στο περιθώρια δύο διεθνών συνεδρίων, που πραγματοποιεί η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) στη Σαντορίνη, με θέμα τη νέα αρχιτεκτονική του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της εν εξελίξει διεθνούς κρίσης. Στο Συνέδριο συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι από διεθνείς οργανισμούς και τα συμπεράσματα του θα ανακοινωθούν αύριο το απόγευμα σε εκδήλωση στην Αθήνα.

Όπως επισήμανε ο γενικός γραμματέας της ΕΕΤ, Χρήστος Γκόρτσος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές θεσμικές αλλαγές που υπαγορεύονται από τη χρηματοπιστωτική κρίση και προκύπτουν από τη συνεργασία φορέων σε πολιτικό και επιστημονικό επίπεδο. Ειδικότερα, στην Ευρώπη, το νέο σύστημα εποπτείας, όπως προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από τις προτάσεις της επιτροπής Larosiere, αναμένεται να λειτουργήσει το Δεκέμβριο καθώς πιθανόν το Σεπτέμβριο να εκδοθεί η σχετική Οδηγία. Αυτό που προκρίθηκε είναι να μη δημιουργηθεί ενιαία εποπτική αρχή για την ευρωζώνη και να υπάρχουν δύο επίπεδα εποπτείας: Η μακροπροληπτική εποπτεία θα ασκείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου που αποτελεί μετεξέλιξη υφιστάμενης επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ η μικροπροληπτική εποπτεία θα παραμείνει στις εθνικές εποπτικές αρχές.-