22/4/09

Στα 4.000 δισ δολλάρια το κόστος της κρίσης

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε ανακοίνωσή του αναθεωρεί προς τα επάνω την εκτίμησή του για το κόστος από την παγκόσμια οικονομική κρίση και υποστηρίζει ότι θα ξεπεράσει τα 4.000 δισεκατομμύρια δολάρια... Το ΔΝΤ έφθασε στον αριθμό των 4.054 δισεκατομμυρίων δολαρίων αθροίζοντας τις ζημίες που σχετίζονται με την υποτίμηση των ενεργητικών των ΗΠΑ (2.712 δισεκατομμύρια δολάρια), των ευρωπαϊκών (1.193 δισεκατομμύρια δολάρια) και των ιαπωνικών (149 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η εκτίμησή του αυτή που καλύπτει την περίοδο από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, το καλοκαίρι του 2007 μέχρι το 2010, δημοσιεύεται στην τελευταία "Εκθεση για την Παγκόσμια Οικονομική Σταθερότητα" του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Στην προηγούμενη εκτίμησή του, τον Ιανουάριο, δεν λάμβανε υπόψη παρά μόνο τα αμερικανικά ενεργητικά που ανέρχονταν στα 2.200 δισεκατομμύρια δολάρια.