21/4/09

ΕΦΟΡΙΑ: Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ


Η ωρα της υποβολής της φορολογικής δήλωσης απο μισθωτούς και συνταξιούχους πλησιάζει.Δείτε τιςημερομηνίες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ σας...
Από τις 5 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου εκπνέουν οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από μισθωτούς και συνταξιούχους.
Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν πέρυσι ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις, δεν υποβάλλουν φέτος φορολογική δήλωση.
Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι καλούνται να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, σύμφωνα με ειδικό οδηγό που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, από τις 5 Μαΐου έως και τις 2 Ιουνίου -ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:
α) μέχρι τις 5 Μαΐου 2009 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) μέχρι τις 7 Μαΐου 2009 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) μέχρι τις 11 Μαΐου 2009 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) μέχρι τις 13 Μαΐου 2009 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) μέχρι τις 15 Μαΐου 2009 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) μέχρι τις 19 Μαΐου 2009 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) μέχρι τις 21 Μαΐου 2009 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) μέχρι τις 25 Μαΐου 2009 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) μέχρι τις 27 Μαΐου 2009 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) μέχρι τις 29 Μαΐου 2009 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) μέχρι τις 2 Ιουνίου 2009 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.
Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι που θέλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.taxisnet.gr)/ με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να τους αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.