23/4/09

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ


Κατατέθηκε στη Βουλή, η διάταξη που ορίζει ευνοϊκή ρύθμιση χρεών για τους οφειλέτες στο ΙΚΑ...
Σύμφωνα με τη ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης με έκπτωση 80% στα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις ή εξόφληση σε έως και 96 δόσεις.
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσεις τα χρέη τους με έκπτωση 50% στα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100 ευρώ. Για την υπαγωγή στην ρύθμιση είναι απαραίτητη η μη ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές κατά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση και σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης η προκαταβολή ποσοστού 3% επί της συνολικής οφειλής.
Επίσης, η ρύθμιση εξόφλησης με ευνοϊκούς όρους ισχύει:
Για τους εργοδότες των κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση και προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στο ΙΚΑ μέχρι 30-6-2009. Για το υπόλοιπο ποσό των ήδη ρυθμισμένων οφειλών της ίδιας χρονικής περιόδου, εφόσον υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30-6-2009.