23/4/09

Έρχονται πολλές απολύσεις και στον τραπεζικό όμιλο "Λόϊντς".

Ο βρετανικός τραπεζικός όμιλος "Λόϊντς" ανέφερε, σήμερα, ότι πρόκειται έως τα τέλη του έτους 2010 να γίνουν από αυτόν 985 απολύσεις εργαζομένων με πλήρες ωράριο, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι σε ακραίες περιπτώσεις και μόνον θα γίνουν ανεκτές οι θέσεις εργασίας, που δημιουργούν κατά Διευθύνσεις "πλεόνασμα" αριθμού-αρμοδιοτήτων... Διευκρινίστηκε ότι στη βορειοδυτική Αγγλία θα περικοπούν οι περισσότερες θέσεις εργασίας, παραδείγματος χάρη στο Σπηκ--κοντά στο Λίβερπουλ--θα "χαθούν" 200 θέσεις εργασίας, ενώ ένας ικανός αριθμός θέσεων θα καταργηθεί και στη Διεύθυνση των Πωλήσεων. Πάντως, ανέφερε ο όμιλος επίσης, προκειμένου να διασωθούν οι περισσότερες δυνατές θέσεις εργασίας, "οι αναθέσεις έργου με συμβάσεις σε (εκτός ομίλου) επαγγελματίες ή και εθελοντές, θα ανασταλούν",επίσης δε και για τον ίδιο ακριβώς λόγο, "με εσωτερικές μεταθέσεις" θα πληρωθούν τα υφιστάμενα κενά Διευθύνσεων.

Σήμερα, ο όμιλος αυτός απασχολεί περίπου 140 χιλιάδες εργαζόμενους συνολικώς. Ο στόχος που τίθεται είναι το λειτουργικό κόστος του ομίλου να περισταλεί κατά 15% .

Τον Σεπτέμβριο, ο τραπεζικός "Λόϊντς" είχε εξαγοράσει την "προβληματική" τράπεζα HBOS.

-Τέλος, ας σημειωθεί ότι όλη η ασφαλιστική δραστηριότητα που καλύπτεται από τον "Λόϊντς" έχει υπαχθεί, εδώ και καιρό, υπό την εποπτεία της "Deutsche bank".