1/7/09

Βουλή-Χρονική μετάθεση της εφαρμογής της ταυτοποίησης των καρτοκινητών ζητούν οι εταιρίες τηλεφωνίας

Ολιγόμηνη μετάθεση του χρόνου εφαρμογής του μέτρου της ταυτοποίησης των χρηστών καρτοκινητής τηλεφωνίας και ταυτόχρονη ισόχρονη επιμήκυνση του χρόνου ολοκλήρωσης, ζητούν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Μιλώντας ενώπιον της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας κ.Γ.Στεφανόπουλος αναφορικά με το υπό επεξεργασία σχετικό νομοσχέδιο, είπε ότι δεν θα πρέπει να υπερεκτιμώνται τα αγαθά από την ταυτοποίηση, αλλά ούτε και να υποεκτιμώνται οι επιπτώσεις στην αγορά, τις οποίες ο ίδιος έκρινε πολύ μεγάλες... Σημείωσε ότι όπου εφαρμόζεται σε χώρες της Ευρώπης το μέτρο προηγήθηκε πολύχρονη διαβούλευση με τις εταιρίες- παρόχους, έγινε με πολύ προσεκτικά βήματα πάντοτε προς όφελος των καταναλωτών και της ανάγκης να μη προκληθεί αναστάτωση και νευρικότητα στην αγορά. Μάλιστα στη Μεγάλη Βρετανία πρόσφατα αποσύρθηκε το αντίστοιχο νομοσχέδιο για να μελετηθεί περισσότερο. Στην Ελλάδα, είπε ο κ.Στεφανόπουλος, το νομοσχέδιο έρχεται αιφνιδιαστικά και χωρίς διάλογο και γι’ αυτό ακριβώς ζητείται μία χρονική μετάθεση της εφαρμογής για 3-4 μήνες για κατάλληλη προετοιμασία δεδομένου ότι υπάρχουν 10.000 σημεία διαθέσεως καρτών, οι οποίες υπολογίζονται αποθηκευμένες και προς διάθεση να φθάνουν τα 6εκ. Εκτός αυτού, συμπλήρωσε το 80% των καρτών μη συμβολαιοποιημένης κινητής τηλεφωνίας πωλούνται εκτός καταστημάτων κινητής, δηλαδή κυρίως από περίπτερα. Πέραν αυτού κρίνεται από τις εταιρίες ανεπαρκής ο χρόνος για την ταυτοποίηση των 9 εκατομυρίων ενεργών καρτοκινητών χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι καταναλωτές.

Ο κ.Στεφανόπουλος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις αλλαγών στο νομοσχέδιο στην κατεύθυνση γραφειοκρατικής απλούστευσης των διαδικασιών, ενώ δεν διέψευσε ότι το συνολικό κόστος από την αλλαγή της ταυτοποίησης και τις όποιες επιπτώσεις θα μετακυλισθεί στον καταναλωτή. Θεώρησε ότι ήδη με τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα αύξησης της φορολογίας στα καρτοκινητά πλήττεται ο κλάδος, ενώ αναμένεται να είναι πτωτική η τάση των πωλήσεων κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των μέτρων.