22/4/09

Οικονομική βοήθεια ύψους 5 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ρουμανία

Οικονομική βοήθεια ύψους 5 δισ. ευρώ για τη Ρουμανία θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης...Στη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνεται- μεταξύ άλλων- ότι η βοήθεια αποτελεί «τμήμα» ενός πολυμερούς πακέτου, που ανέρχεται στο ποσό των 20 δισ. ευρώ.

Το ποσό των 5 δισ. ευρώ, που θα έχει μεσο-μακροπρόθεσμο «χαρακτήρα», θα διατεθεί σε δράσεις για την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος των ρουμανικών αρχών, με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη χορήγηση βοήθειας με τη μορφή δανείου, υπό τον κανονισμό 332/2002 και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμπεριληφθεί στην ατζέντα της επόμενης συνάντησης των υπουργών Οικονομίας των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στις 5 Μαΐου 2009.

Η προτεινόμενη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί, άλλωστε, το τμήμα του εξωτερικού δανεισμού που θα λάβει η Ρουμανία από την Ε.Ε., ενώ το υπόλοιπο «παζλ» συμπληρώνουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).