13/4/10

Τα μέτρα για την αγορά καυσίμων

Οκτώ μέτρα για την αγορά καυσίμων αποφασίστηκαν σε σύσκεψη της υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λ. Κατσέλη με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γ. Μανιάτη... Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται μέτρα για τη μείωση των τιμών στις εθνικές οδούς και τη λειτουργία των αυτόματων πωλητών καυσίμων, αυστηροποίηση των κυρώσεων για τα πρατήρια και πρωτοβουλίες για καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

Τα δύο υπουργεία συμφώνησαν ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμμα λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων καθώς και ότι τα πορίσματα και οι προτάσεις μέτρων που έχει υποβάλει κατ' επανάληψη στο παρελθόν η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν βασικό οδηγό των πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν για την εξυγίανση του κλάδου.

Τα μέτρα που αποφασίστηκε να προωθηθούν άμεσα περιλαμβάνουν:

1. Θέσπιση, πέραν των ποινικών, και διοικητικών κυρώσεων (χρηματικά πρόστιμα) για την μη υποβολή στοιχείων από πρατήρια υγρών καυσίμων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων.

2. Δημιουργία και παρακολούθηση μητρώου Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων.

3. Δημιουργία βάσης δεδομένων παρακολούθησης της εξέλιξης της χρηματιστηριακής τιμής του πετρελαίου και της τιμής διυλιστηρίου και ενημέρωση της ΓΓ Εμπορίου για τις χονδρικές τιμές πώλησης των καυσίμων.

4. Ρύθμιση για τη βελτίωση του μηχανισμού εποπτείας αποθεμάτων καυσίμων ασφαλείας.

5. Συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με σκοπό την αναθεώρηση των συμβάσεων των πρατηρίων (ΣΕΑ) με το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και τους διαχειριστές των κλειστών αυτοκινητοδρόμων.

6. Εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών πινάκων σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους για την ενημέρωση των οδηγών για την φθηνότερη λιανική τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων, καθώς και δημιουργία ανάλογων υπηρεσιών SMS σε συνεργασία με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

7. Διευθέτηση της χρονίζουσας εκκρεμότητας, αναφορικά με την λειτουργία των αυτόματων αντλιών υγρών καυσίμων.

8. Ενίσχυση δράσεων για την ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα κριτηρίων επιλογής πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων.

Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε επίσης να μεταφερθούν στο υπουργείο Οικονομίας οι αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ για την ενημέρωση και παρακολούθηση του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων, μέχρι το τέλος Απριλίου. Εκτός από τους υπουργούς στη σύσκεψη μετείχαν οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς των δύο Υπουργείων, κ.κ. Στ. Κομνηνός, Δ. Σπυράκος και Κ. Μαθιουδάκης, ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού, κ. Αντ. Μαρκόπουλος, και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αποδείξεις από 1η Μαΐου

Για την 1 Μαΐου 2010 μετατίθεται η ένταξη στη Β' κατηγορία τήρησης βιβλίων των πρατηριούχων υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και των πολιτών πετρελαίου θέρμανσης.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου αντί της αρχικής ημερομηνίας ένταξής τους, που ήταν η 1 Απριλίου, αυτό σημαίνει ότι και η υποχρέωση των βενζινοπωλών για έκδοση αποδείξεων τίθεται σε ισχύ από 1 Μαΐου.